Inglid, deemonid, kummitused, jumalad, vaimolendid ja tulnukad. Human Design kursus TELLIMISEL!


Inglid, deemonid, kummitused, jumalad, vaimolendid ja tulnukad – Human Design kursus TELLIMISEL!

Kes või mis need “jõud” on, kust need tulevad ja kuidas mõjutavad meid?
Vaatame seda läbi Human Design system ehk Inimese Disaini süsteemi prisma.

Igaüks meist on kuulnud, lugenud, harvem ka ise kogenud erinevaid “jõudusid”, keda me nimetame ingliteks, deemoniteks, kummitusteks, jumalateks, vaimolenditeks, tulnukateks jne. Jne. Need tegelased on inimestega kaasas käinud ja arenenud kogu inimkonna ajaloo vältel. Maailm meie ümber on läbi imbunud legendidest nende müstiliste olendite kohta ja seda väga erinevates tõlgendustes ning aspektides. Tule avastama seda põnevat maailma!

Vaataks nüüd veidi lähemalt neile otsa ja püüaks mõtestada enda jaoks neid jõudusid veidi erinevate vaatenurkade alt ja läbi erinevate tahkude Inimese Disaini süsteemi abil.

Oleme kõik disainitud omama potentsiaali kogeda teatud „müstilisi ja üleloomulikke olendeid või jõudusid“. Kes või mis need on ja kuidas need tulevad meie maailma, meie tajudesse ja eksistentsi? Kuidas me üldse näeme või kuuleme neid, tajume neid ja kohtume nendega, saades nii erinevaid, kui ka sarnaseid kogemusi?
Peamiselt elavad need „jõud“ meie müütides ja lugudes, religioonis ja on juba kaua aega uuritud nende poolt, keda huvitab kõik „üleloomulik“. Samas on kõike seda, selliseid kohtumisi, tajusid ja kogemusi raske tõestada.

Inimese Disaini süsteem selgitab lähemalt, kuidas sellised tajud tekivad ja mõjutavad meid. Kuidas kõik see avaldub läbi meie kultuuri, müütide ja lugude ning kuidas meid on treenitud ja mõjutatud läbi selle „nägema“ neid ebatavalisi igapäevaelu aspekte, suhtlema ja suhtestuma nendega ning ka mõtestama neid enda jaoks. Igaüks meist teeb seda omal unikaalsel moel, sest oleme disainitud olema kõik erinevad. See, kuidas me neid „jõudusid“ enda ümber tajume ja nendega suhtleme või ei suhtle, sõltub paljuski igaühe disaini eripäradest.

See kursus annab ülevaate ja ka juba täpsema sissevaate Inimese Disaini sügavamatesse kihtidesse, et kuidas sellised kogemused ja tajud tekivad, kuidas need meie jaoks kokku pannakse ja mis see kõik tähendab meie teadvuse, meie mõistuse jaoks ning kuidas see mõjutab meie igapäevast elu.

Inimese Disaini süsteem vaatleb ja selgitab seda kõike läbi loogilise ja mehaanilise lähenemise, et mõistus saaks selgitusi ja saaks aru. Meie mõistus on just selleks siin, et mõista ja saada aru, teadvustada meid ümbritseva maalima erinevaid aspekte ja saada teadlikumaks endast ja maailmast enda ümber. Et avardada oma teadvust, milleks meile on kõigile potentsiaal kaasa antud.

Sellel kursusel:

  • tutvume Human Design süsteemi alamstruktuuridega, nagu baas, toon ,värv. Täpsemalt tuleb juttu värvidest meie personaalsusteadvuse mõjutajana
  • uurime teadvuse ja Personaalsuse funktsioneerimist lähemalt
  • vaatame, kuidas Personaalsuse värv määrab meie unikaalse häälestatuse kõige “paranormaalse” osas
  • räägime surmast, suremise protsessist ja sellest, kuidas need „jõud“ on seotud mitteloomuliku suremisega
  • vaatame, kuidas erinevad „kohtumised“ ja kogemused nende erinevate „jõududega“ on erinevad, vastavalt erinevate Personaalsuse värvide resonantsile – päike/maa versus kuu lõunasõlm/põhjasõlm
  • avastame, mida on võimalik õppida igast neist kuuest erinevast „jõust“ ja nendega suhtlemisest
  • vaatame, millistest erinevates keskkondadest need „jõud“ on pärit
  • räägime sellest, kuidas need “jõud” meid igapäevaselt mõjutavad ka siis, kui me ise seda tähelegi ei pane

Kursuse kestvus on vastavalt võimalustele 4-5 tundi.
Osalemistasu sees on minu poolt kursuse materjalid ehk töövihik ja iga osaleja personaalne disainikaart.

Kursuse hind on kokkuleppeline ja sõltub kursuse tegemise asukohast Eestis või ka väljaspool Eestit, osalejate arvust (grupp võib olla 5-50 inimest) ja kohapealsetest kokkulepetest ning võimalustest. Alati saab rääkida ja kokku leppida, kui kutsute mind tegema seda kursust oma grupile, sõpruskonnale või kogukonnale!

Ühendust minuga saab  – e-post: info@humandesigneesti.eu, mobiil: 5188171, Anti Kreem.