Human Design Eesti on Inimese Disaini süsteemi ehk Human Design System huvilistele ja kasutajatele Eestis sellealase informatsiooni ja ressursside allikas.
Eesmärgiks on hoida sellel kodulehel olevad asjad niiapalju eestikeelsena, kui võimalik, samas pakkuda ka viiteid mujale kasulikele Inimese Disaini allikatele internetis ning ka artikleid ja raamatuid, mis Inimese Disaini kohta kirjutatud ja mis on nii vabaltkasutatavad, kui ka tasulised. Sissejuhatuseks võib vaadata minu pikemat intervjuud Inimese Disaini süsteemist Tallinna TV saates “Maatriks”, kliki vaatamiseks siia!
Ja siin saab vaadata-kuulata nii Inimese Disaini, kui ka muu kohta intervjuud kahes saates “Puuduta mind” – “Puuduta mind” 1. saade ja  “Puuduta mind” 2. saade.

Olen olnud Inimese Disaini süsteemi kasutamas, õppimas, tegemas analüüse ning konsultatsioone ja kursuseid – töötubasid nendes valdkondades, mida see süsteem katab, nüüdseks juba aastast 2009. Seega on läbi saanud ka minu kaks 7-aastast tsüklit seda süsteemi kasutada ja sellest ka teistele siin eestimaal ning mujalgi rääkida. Tulemused ja kogemused selle süsteemi tõhusast toimivusest on olnud isegi üllatavad, see süsteem töötab väga tõhusalt.

Aastal 1987 pani asjaolude kokkusattumisel Robert Alan Krakower, hiljem Ra Uru Hu, tänu ühele väga erilisele sündmusele oma elus kokku edasiantavaks terviklikuks kirjelduseks mitmest muistsest traditsioonilisest ja mitmest kaasaegsest kirjeldusest ning süsteemist kokku sünteesitud, täiesti uue ja tervikliku süsteemi ning nimetas selle “Human Design System“, ehk Inimese Disaini süsteem.

See süsteem kirjeldab täiesti uutmoodi, samas terviklikul tasandil seda maailma siin ja inimest selles maailmas, tema bioloogilist, geneetilist, energeetilist ja psühholoogilist olemust ehk disaiHuman Design Eestini selles maailmas. See on holistiline, terviklik kirjeldus ja hõlmab nii inimese füsioloogilist-bioloogilist, energeetilist, kui ka psühholoogilist poolt, koos kõigega, mis puudutab ka teiste inimestega ja välise maailma praegu veel valitsevate süsteemidega suhtestumist ja suhtlemist.

Selles innovaatilises, teaduslikus ja igapäevaelus väga tõhusalt töötavas kirjelduses on saanud täiesti uueks tervikuks, uueks kvaliteediks, sellised vanad maailmakirjeldused, nagu Hiina Muutuste Raamat- I’Ching, Hindu-Brahmani tšakrate süsteem, astroloogia, Zohar-Kabbalistlik “elupuu”, ning sellised kaasaegsed teaduslikud valdkonnad nagu füüsika, keemia, psühholoogia, kvantmehaanika, astronoomia, geneetika ja biokeemia. Personaalsel disainikaardil on näha nii disainijärgne toitumine, elukeskkond, motivatsioon ja vaated. Kõik see on koos uues kuues, uue ja igaühele oma ning täiesti autentse komplektina.

Oleme kõik oma DNA kaudu seotud oma keha loojatega – oma vanematega, vanavanematega ja sealt kaugele – kaugele tagasi oma sugupuus ning seetõttu võib seda nimetada ka geneetiliseks ehk päritud kehaliseks “karmaks” või ka geneetiliseks liiniks – sidemeks, mis on tagasiulatuv sajandite taha ja mis teeb meid just selliseks, nagu me täna ja siin oleme oma bioloogilise, energeetilise ja mentaalse poole soodumustega.

Inimese Disainis on palju erinevaid vaatenurki, aspekte ja kihte. Palju erinevaid vaatenurkade komplekte, mis lähevad sügavuti ja samas ka laiali väga erinevatesse eluvaldkondadesse – isiklikku siinolemise otstarbesse ja elutöösse, oma õppetundidesse, teiste tajumisse enda ümber, geneetikasse ja tervisesse, toitumisse, vaatamise ja tähelepanemise võimesse, teadvustamisse, psühholoogiasse ja motivatsiooni, paarisuhetesse, perede- ja meeskondade energia ja toimimise dünaamikatesse. Samuti ka materiaalse maailma toimimisse just igaühe enda jaoks- töö, karjäär, raha, töösuhted jne.
Veel ka väikeste ning suurte meeskondade ja firmade funktsioneerimisse, meeskondade koostöö treenimise, koolitamise ja -disaini valdkonda, kaasaegsesse personalivärbamisse jne. Ja ometi töötab kogu see kõik koos just selle paljukihilise “sibula” pinna peal tõeliselt praktiliselt ning igapäevaselt kasutatavalt igaühe jaoks, kes võtab oma enda disainiga eksperimenteerida.

Me kõik oleme erinevad, ainulaadsed ja unikaalsed. Oleme tulnud täitma ning õppima oma praeguses elus väga erinevaid õppetunde läbi rollide ja ülesannete, milles osaleme igapäevaselt.  Oleme tulnud siia elama koos, aga samas ka igaüks omaette, erinevaid elusid ja oma isiklikke otstarbeid – oma enda unikaalseid ja kordumatuid elusid.
Inimese Disaini süsteem on unikaalseks ja autentseks endaks olemise tööriistad ja praktika, mis töötab läbi teadlikkuse oma unikaalsusest, läbi oma disainiga teadliku eksperimenteerimise, vaadates, pannes tähele endas ja enda ümber toimuvat ning teadvustades endale seda.

Disainikaart annab hea visuaalse ettekujutuse ja kirjelduse igaühele enda tegelikust disainist, potentsiaalidest, avatusest välisele – mõjutatavusest välise poolt ja sellest, keda me arvame end olevat, milliseks me püüame end muuta, kuigi tegelikult ilmaaegu, raisates sellele oma väärtuslikku eluaega ja -energiat.
Sellest süsteemist, sellest väga mitmekihilisest ja samas mõistusega lihtsalt hoomatavast ning praktiliselt kasutatavast kirjeldusest saab juhiseid, kuidas olla unikaalne ja ainulaadne “päris-ise”, autentne ise ja lasta lahti kõigest sellest, mida me tegelikult ei ole ja mis on ainult meile vaid häirivad ja “mitte-ise” välised mõjutused. Nii saab igaüks teha esimesed sammud oma elu täisväärtusliku elamise ja täieliku potentsiaali kasutamise suunas.
See on tegelikult kõik igapäevase praktilise tegemise asi, milleks see süsteem annab head tööriistad personaalselt igaühele. Peamised kolm neist on – Energiatüüp, sellele vastav valikute ja otsuste tegemise ning siis ka  tegutsemise Strateegia ja Otsustuskoht ehk Sinu usaldusväärne Sisemine Nõuandja, mis igaühes meis on ainuke koht, mis annab märku sellest, mis minu jaoks on hea või halb, tõde või vale, lähtuvalt minu õigest trajektoorist, oma tegelikust otstarbest, mida siia elama tulin ja milleks mind on disainitud.

9 keskustInimese Disain keskendub teadlikkusele ja terviklikkusele tegeliku autentse endana. Igaühe oma elu tegelikule suunale – siinolemise otstarbele selles elus, mida me just siin ja praegu oma kehades, planeedil Maa, elame. Kui Vaatame, vaatleme, paneme tähele, teadvustame ja otsustame Autentse Endana, kasutades kahte tööriista, mille see süsteem annab – otsuste ja valikute tegemise Strateegiat ja oma kindlat sisemist Otsustuskohta, siis meie keha funktsioneerib parimal võimalikul moel ja siis saab ka meie vaim, mõistus, meel, särada ning anda tõelist väge ning kergust meie olemisele ja kõigele, mida loome, teeme või mõtleme. Seda kõike saab igaüks meist igapäevaselt teha, kui ta on teadlik ja teadvel ning kasutab enda ning selle maailma kirjeldust parimal moel ja praktiliselt.

Mõistes ja aktsepteerides ennast – oma tegelikku olemust, sündides kaasa antud kehalist ja vaimset potentsiaali ning enda õppimise kohti selles elus, oma tugevusi, nõrkusi, saame aktsepteerida ennast sellisena, nagu oleme. Nii saame me paremini mõista ja aktsepterida ka teisi sellisena, nagu nemad on.
Saame elada elu, mida armastame, mis toob sära silma ja rõõmu südamesse – elu, milleks oleme tegelikult siia tulnud.

Inimese Disain on tõhus loogiline selgitus meie mõistusele, tööriist enda ja teiste paremaks lahtimõtestamiseks, aktsepteerimiseks ning mõistmiseks. See on kiirtee Autentse Enda juurde, mis võtab maha takistused ja vastupanu elus ja annab meile kätte selge ja loogilise kasutusjuhendi oma “päris-ise” kohta, mida meile sündides kaasa antud ei ole, et vältida “mitte-iset” oma elus. See on hea võimalus elada oma elu, tundes sellest rõõmu,  rahuldust, sisemist rahu, edukust ja oodata elult uusi rõõmsaid üllatusi!

Head ja põnevat reisimist igaühele oma kiirteel iseenda juurde!