Human Design EestiHuman Design Eesti on Inimese Disaini süsteemi ehk Human Design System huvilistele ja kasutajatele Eestis sellealase informatsiooni ja ressursside allikas. Eesmärgiks on hoida sellel kodulehel olevad asjad niiapalju eestikeelsena, kui võimalik, samas pakkuda ka viiteid mujale kasulikele Inimese Disaini allikatele internetis ning ka artikleid ja raamatuid, mis Inimese Disaini kohta kirjutatud ja mis on nii vabaltkasutatavad, kui ka tasulised.

Aastal 1987 pani Robert Alan Krakower, hiljem Ra Uru Hu, tänu ühele väga erilisele sündmusele oma elus kokku edasiantavaks terviklikuks kirjelduseks mitmest muistsest traditsioonilisest ja mitmest kaasaegsest kirjeldusest ning süsteemist kokku sünteesitud, täiesti uue ja tervikliku süsteemi ning nimetas selle “Human Design System“, ehk Inimese Disaini süsteem maakeeli. See süsteem kirjeldab uuel ja sidusamal, terviklikumal tasandil seda maailma siin ja inimest, tema energeetilist ja geneetilist disaini selles. See süsteem on holistiline ehk terviklik ja hõlmab nii inimese füsioloogilist-bioloogilist, energeetilist, kui ka psühholoogilist poolt.

Selles innovaatilises ja igapäevases elus väga tõhusalt töötavas kirjelduses on saanud täiesti uueks tervikuks, uueks kvaliteediks sellised esoteerilised kirjeldused, nagu Hiina Muutuste Raamatu I’Ching, Hindu-Brahmani tšakrate süsteem, astroloogia, Zohar-Kabbalistlik “elupuu”, ning sellised kaasaegsed teaduslikud valdkonnad nagu füüsika, keemia, psühholoogia, kvantmehaanika, astronoomia, geneetika ja biokeemia. Personaalsel disainikaardil on näha ka toitumine, elukeskkond, motivatsioon ja vaated. Kõik see on koos uues kuues, uue ja täiesti autentse komplektina.

Oleme kõik oma DNA kaudu seotud oma keha loojatega – oma vanematega, vanavanematega ja sealt kaugele – kaugele tagasi oma sugupuus ning seetõttu võib seda nimetada ka geneetiliseks ehk päritud kehaliseks “karmaks” või ka geneetiliseks liiniks – sidemeks, mis on tagasiulatuv sajandite taha ja mis teeb meid just selliseks, nagu me täna ja siin oleme oma bioloogilise, energeetilise ja mentaalse poole soodumustega.

DNA-blueprintInimese Disainis on palju aspekte ja palju kihte, palju erinevaid vaatenurkade komplekte, mis lähevad sügavuti ja samas ka laiali väga erinevatesse eluvaldkondadesse – isiklikku siinolemise otstarbesse, oma õppetundidesse, teiste tajumisse enda ümber, geneetikasse ja tervisesse, toitumisse, tähelepanelikkusesse, teadvustamisse, psühholoogiasse ja motivatsiooni, paarisuhetesse, perede- ja meeskondade energia ja toimimise dünaamikatesse. Samuti ka materiaalse maailma toimimisse just igaühe enda jaoks- töö, karjäär, raha, töösuhted jne.
Samuti ka väikeste ning suurte meeskondade ja firmade funktsioneerimisse, meeskondade koostöö treenimise, koolitamise ja -disaini valdkonda, kaasaegsesse personalivärbamisse jne. Ja ometi töötab kogu see kõik koos just selle paljukihilise “sibula” pinna peal tõeliselt praktiliselt ning igapäevaselt kasutatavalt igaühe jaoks, kes võtab oma enda disainiga eksperimenteerida.

Me kõik oleme erinevad, unikaalsed ja oleme tulnud täitma ning õppima siia ellu, oma praeguses kehas, väga erinevaid õppetunde läbi rollide ja ülesannete, mida teeme igapäevaselt.  Oleme tulnud siia elama kõik erinevaid elusid ja isiklikke otstarbeid – oma enda unikaalseid ja kordumatuid elusid. Inimese Disaini süsteem on unikaalseks ja autentseks endaks olemise tööriistad ja praktika, mis töötab läbi kogemise, läbi oma disainiga teadliku eksperimenteerimise, pannes tähele endas ja enda ümber toimuvat ning teadvustades endale seda.

Disainikaart annab hea visuaalse ettekujutuse ja kirjelduse igaühele enda tegelikust disainist, potentsiaalidest, avatusest välisele, mõjutatavusest välise poolt ja sellest, keda me arvame end olevat, milliseks me püüame end muuta, kuigi tegelikult ilmaaegu, raisates sellele oma väärtuslikku eluaega ja -energiat.
Sellest süsteemist, sellest väga mitmekihilisest ja samas lihtsalt hoomatavast ning praktiliselt kasutatavast kirjeldusest saab juhiseid, kuidas olla Päris Ise, autentne ise ja lasta lahti sellest, mida me tegelikult ei ole ja mis on ainult meile välised mõjutused. Nii saab igaüks teha esimesed sammud oma elu täisväärtusliku elamise ja täieliku potentsiaali kasutamise suunas.
See on tegelikult kõik igapäevase praktilise tegemise asi, milleks see süsteem annab head tööriistad personaalselt igaühele. Peamised kolm neist on – Tüüp, Tüübile vastav otsuste tegemise ja tegutsemise Strateegia ning Otsustuskoht ehk Sisemine Nõuandja, mis igaühes meis on ainuke koht ütlemaks, mis minu jaoks on hea või halb, tõde või vale, lähtuvalt minu õigest trajektoorist, oma tegelikust otstarbest, mida siia elama tulin.

9 keskustInimese Disain keskendub terviklikkusele tegeliku autentse endana ja igaühe oma elu tegelikule sihile – siinolemise otstarbele selles elus, mida me just siin ja praegu oma kehades, planeedil Maa, elame. Kui tegutseme, paneme tähele, teadvustame ja otsustame Autentse Endana, kasutades kahte tööriista, mille see süsteem annab – Strateegiat ja Otsustuskohta, siis meie keha funktsioneerib parimal võimalikul moel ja siis saab ka meie vaim särada ning anda väge ning kergust meie olemisele ja kõigele, mida loome, teeme või mõtleme. Seda kõike saab igaüks meist igapäevaselt teha, kui ta on teadlik ja teadvel ning kasutab enda ning selle maailma kirjeldust parimal moel ja praktiliselt.

Mõistes ja aktsepteerides ennast – oma tegelikku olemust, sündides kaasa antud kehalist ja vaimset potentsiaali ning enda õppimise kohti selles elus, oma tugevusi, nõrkusi, saame aktsepteerida ennast sellisena, nagu oleme. Nii saame me paremini mõista ja aktsepterida ka teisi sellisena, nagu nemad on.
Nii saame elada elu, mida armastame, mis toob sära silma ja rõõmu südamesse – elu, milleks oleme tegelikult siia tulnud.

Inimese Disain on hea tööriist enda ja teiste paremaks lahtimõtestamiseks, aktsepteerimiseks ning mõistmiseks. See on kiirtee Autentse Enda juurde, mis võtab maha takistused ja vastupanu elus, mida elame ja annab meile selge ja loogilise kasutusjuhendi oma päris-ise kohta, mida meile sündides kaasa antud ei ole. See on võimalus elada oma elu ning tunda sellest rõõmu ja rahuldust!

Head ja põnevat reisimist igaühele oma kiirteel iseenda juurde!